Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Zkušební laboratoř > Co nabízíme
Zkušební laboratoř - banner

Co nabízíme

  • Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů (ČSN EN ISO 17639)
  • Chemická analýza kovových materiálů metodou OES (Fe)
    analyzované prvky:
    Fe: C, Al, B*, Ca*, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P*, Pb*, S*, Si, Sn*, Ti, V, W, Zr* (* - prvky mimo rozsah akreditace)
  • Zkoušky tvrdosti dle Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 9015-1, ČSN EN ISO 9015-2)
  • Příčná zkouška tahem (ČSN EN ISO 4136)
  • Zkouška ohybem (ČSN EN ISO 5173)

Mimo rozsah akreditace nabízíme

  • Zkouška tahem za pokojové teploty (ČSN EN ISO 6892-1)
© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj