Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > ESF
Kontakt - banner

ESF

Jedná se o komplexní cílený vzdělávací program, který zasahuje všechny úrovně zaměstnanců ve společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. a bude probíhat do 31.1.2012.

Podrobnější informace k projektu a aktuální výzvy k předkládání nabídek na zajištění vzdělávání jsou k dispozici na www.esfcr.cz

Společnost Bombardier Transportation Czech Republic a.s. vzdělává své zaměstnance s pomocí prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.

esf

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj