Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Zkušební laboratoř
Zkušební laboratoř - banner

O laboratoři

Zkušební laboratoř byla vytvořena v rámci společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. v roce 2011 s cílem zajistit samostatnost v provádění zkoušek svarových spojů.

Počátkem roku 2012 bylo rozhodnuto o plánu její akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17 025.

V září 2013 byl ukončen akreditační proces u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a laboratoř získala Osvědčení o akreditaci. Zkušební laboratoř BT CZ je vedena u ČIA pod číslem 1646. Během prosince 2014 byla laboratoř přemístěna do nových prostor. V červenci 2015 proběhlo rozšíření akreditace o dvě metody (příčná zkouška tahem a zkouška ohybem). Předmětem akreditace je tak v současnosti pět zkušebních metod uvedených v sekci "Co nabízíme" a na příloze k Osvědčení o akreditaci.

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj