Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Pro studenty > Trainee program
Pro studenty - banner

Trainee program

Cílem programu je rozvíjet potenciál absolventů, aby mohli samostatně převzít úkoly a odpovědnosti v Bombardier Transportation.

Co očekáváme

 • Seznámení se s fungováním podniku a modulu spolupráce s ostatními funkcemi ve společnosti.
 • Poznání a zapracování se v interních procesech společnosti.
 • Převzetí zodpovědnosti za samostatné řešení úkolů, potažmo projektů vyplývajících z potřeb podniku.
 • Získání náhledu na technologii výroby v Bombardier Transportation Czech Republic a.s..
 • Návrhy na zlepšení stávajících postupů a procesů.

Co získáte absolvováním programu

 • Znalosti o společnosti, konkurenci, zákaznících, dodavatelích.
 • Podnikové know-how.
 • Denně nové kompetence nabyté prostřednictvím práce na projektech a řešení problémů.
 • Zlepšení komunikačních a sociálních dovedností v rámci závodu, divize i celé společnosti.
 • Budování sociální sítě s kolegy z celého světa.
 • Možnost pracovní stáže v zahraničí.
 • Příspěvek na dojíždění.

Informaní brožuru můžete stáhnout zde.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj