Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > O nás > Poslání a klíčové hodnoty
O nás - banner

Poslání a klíčové hodnoty

Poslání

Jsme vedoucí výrobce a vývojový dodavatel modulů a hrubých staveb vozů pro Bombardier Transportation

Klíčové hodnoty

Bezúhonnost Naše jednání je čestné a etické při všem, co činíme či říkáme, abychom si tak získali a udrželi důvěru a respekt zákazníků, akcionářů, dodavatelů, kolegů, partnerů a veřejnosti.
Odhodlání vynikat Jsme odhodláni vynikat ve všech oblastech naší činnosti a při jednání se zákazníky, akcionáři, dodavateli, kolegy, partnery a veřejností. Kromě toho jsme odhodláni uplatňovat úsudek, profesionalitu, důslednost, sebekázeň, vytrvalost a týmového ducha.
Orientace na zákazníka Prosazujeme firemní kulturu orientovanou na zákazníka, s důrazem na poskytování služeb vynikající úrovně a na plnění našich závazků na všech úrovních naší organizace.
Zaměření na akcionáře Zaměřujeme se na vytváření udržitelné hodnoty pro akcionáře vyvíjením rentabilních výrobků a projektů a také správným řízením podnikatelské činnosti ve prospěch zákazníků, akcionářů, dodavatelů, kolegů, partnerů a veřejnosti.

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj