Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > ESF > Školení je šance
Kontakt - banner

Školení je šance

Naše společnost získala finanční prostředky z ESF na projekt s názvem „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Bombardier Transportation CZ a.s. prostřednictvím systematického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů“. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny takto:

1. Soft skills

Hlavním cílem klíčové aktivity je rozšířit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti "soft skills" tak, aby došlo k pozitivnímu posunu v oblasti vedení a řízení lidí, k zefektivnění výroby a zvýšení pracovního výkonu.

2. Jazykové kurzy

Cílem aktivity je prohloubit znalost cizího jazyka k lepším komunikaci se zahraničními zákazníky, dodavateli a s mateřskou společností.

3. Hard skills

Cílem aktivity je zvýšit odborné znalosti zaměstnanců zejména v oblastech vedoucích k vyšší efektivitě výrobních procesů, rozhodování a technologických inovací.

4. Speciální kurzy

Cílem je prohloubit speciální odborné znalosti účastníků, zvýšit jejich možnou zastupitelnost a využitelnost na jiných než aktuálních pracovních pozicích. Pro účastníky absolvování kurzů znamená výrazné rozšíření profesní kvalifikace.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

esf

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj