Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > O nás > Integrovaná politika QHSE
O nás - banner

Integrovaná politika QHSE

1. Loajalita zákazníků

Kvalitní provedení našich dodávek se musí stát doporučením pro získání dalších zakázek. Naše aktivní komunikace se zákazníky je zdrojem trvalého zlepšování a základem rozvoje vzájemných vztahů.

2. Podmínky pro budoucnost

Kvalita našich výrobků a spokojenost zákazníků se odráží na množství nových zakázek, plnění ekonomických cílů a zajištění zdrojů pro další rozvoj firmy. Trvalé zlepšování a průběžné vyhodnocování rizik nám umožňuje dodávat v dohodnuté kvalitě, termínech a cenách.

3. Motivace zaměstnanců

Motivace a kvalifikace zaměstnanců je základem našeho úspěchu. Otevřená komunikace a tvůrčí pracovní prostředí umožňují všem zaměstnancům podílet se na trvalém zlepšování a převzetí odpovědnosti za kvalitu odváděné práce. Firma je vyhledávaným zaměstnavatelem.

4. Integrace partnerů

Jakost dodávek rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu našich výrobků. Dáváme přednost dodavatelům a partnerům, kteří na základě dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráce dodávají výrobky a služby v souladu s dohodnutými požadavky. Aktivně podporujeme jejich úsilí o trvalé zvyšování kvality.

5. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soustavné zlepšování systémů managementu ochrany životního prostředí a BOZP je naší zásadní prioritou.

Při všech našich procesech důsledně dbáme na snižování dopadů činností podniku na životní prostředí a na zvyšování úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců.

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj